Russetid budsjett

Russetid budsjett

Hva er et budsjett

Et budsjett er en oversikt over alle forventede inntekter og kostnader. Et budsjett er veldig vanlig blant selskaper, og er også anbefalt på det sterkeste for russebusser, russevan, russebiler og andre større russegrupper. Et riktig oppført budsjett gir gruppen en god oversikt over hvor mye som kommer inn og ut av kontoen. Dette gir dere bedre kontroll og gjør det enklere å planlegge frem til russetiden.

Hvorfor ha et budsjett til russetiden

Budsjett, kostnader, inntekter, innbetalinger, fakturaer og økonomi er naturligvis ikke det første en russegjeng tenker på når de danner en gruppe. Etter hvert som gruppen bestemmer seg for om de skal være en russebuss, russevan, russebil eller vandreruss blir det mer naturlig å tenke på et budsjett.

Når man jobber med budsjettet blir det enklere å forstå hva ting koster, hvordan man kan tjene penger og hva gruppen må ha i egenandel. Det er også på dette stadiet gruppen gjør seg opp en formening om de skal satse eller ikke. Grupper som satser bruker oftest mye penger for å få ekstra oppmerksomhet. Dersom det er stor uenighet i gruppen om hva budsjettet skal være kan gruppen værste tilfellet splittes.

Les også: Tips og inspo til russenavn

Hvem burde lage et russetid budsjett

Alle russegrupper burde vurdere å sette opp et russebudsjett. Det er vanlig at en russegruppe har mange spørsmål, tanker,  ønsker og drømmer når medlemmene har de første russemøtene. Ved å sette opp et budsjett er det enklere å bli enige om hva som er det viktigste for russegruppen og hva de ikke har behov for. Vi anbefaler på det sterkeste at alle russebusser, russebiler, russevans og andre store grupper lager et budsjett til russetiden. Det er også noen enkelte russ som velger å lage et personlig budsjett og sette opp sparemål.

Russebuss budsjett mal

Russebuss budsjett er normalt sett de største budsjettene og som regel de mest kompliserte budsjettene med tanke på antall medlemmer og det blir derfor flere transaksjoner inn og ut av kontoen. En russebuss er også et stort prosjekt, som krever en god del flere kostnader og innkjøp enn eksempel en russebil. En russebuss har ofte en krisekasse, og må budsjettere store summer på inntjening til dugnader.

På linkene under finner dere et forslag til budsjett med eksempler på beløp på både inntekter og utgifter. Mange leverandører, som for eksempel Russebuss.no tilbyr pakkeløsninger for kjøp russebuss og leie russebuss med interiør og eksteriør inkludert.

Last ned mal / eksempel på russebuss budsjett

Russevan og russebil budsjett mal

En russebil og en russevan er ofte russegjenger på 3 - 8 medlemmer. Selv om det ikke er et like stort prosjekt som en russebuss er det fortsatt mange kostnader og ta høyde for. Kostnadene er en god del mindre enn en russebuss, men husk også at det er en god del mindre medlemmer som deler kostnadene.

Last ned mal / eksempel på budsjett for russebil og russevan

Vandreruss budsjett mal

Det er ikke alle vandreruss som ser behovet med et budsjett da de generelt har færre utgifter enn russebusser, russebiler og russevans til tross for at enkelte vandregrupper kan være like mange medlemmer. For de vandregruppene som ønsker et budsjett finner dere forslag til det på linken under.

Last ned mal / eksempel på budsjett for vandregrupper 

Eksempler på kostnader

Listen under er ikke en fasit da hver enkelt russegjeng setter opp budsjettene forskjellige. Her får dere en oversikt over de vanligste kostnadene i et russebudsjett:

 • Kjøp av Russebuss / russevan / russebil

 • Leie russebuss

 • Bensin

 • Bompenger

 • Parkering før russetiden og etter

 • Aggregat

 • Forsikring

 • Interiør

 • Eksteriør

 • Klistremerker

 • Lyd og lys

 • Oppussing av kjøretøy

 • Russelogo

 • Russeklær, russegenser, parkas, russedress osv (Noen russegrupper har 1 felles genser i budsjettet)

 • Sang(er)

 • Hodebånd

 • Russetreff

 • Parkering på russetreff

 • Overnatting på russetreff

 • Krisekasse

 • Slippfester og russekroer

 • Sjåfør

 • Mat og drikke

Gruppens budsjett vs. Hver enkelt

Det er viktig å nevne at et russetid budsjett ikke nødvendigvis inneholder alle utgiftene til hvert enkelt medlem. Her har vi skrevet en liste over de vanligste postene hver enkelt er ansvarlig for selv:

Det kan være verdt å merke seg at noen leverandører tilbyr kvantumsrabatt på enkelte produkter. Hodebånd er et produkt hvor det er vanlig å få gode priser på hvert enkelt hodebånd om man bestiller flere pr medlem. 

Bankkonto

For å ha en ryddig og oversiktlig økonomi kan det være smart å opprette en russekonto. Det er gjerne økonomisjefen som har ansvaret for kontoen og før personen blir myndig (18 år) står det som regel på en foresatt eller forelder. 

Ved å ha et bankkort knyttet opp til kontoen har økonomisjefen og medlemmene til en hver tid oversikt over alle utgiftene på innkjøp av produkter og utstyr til kjøretøyet eller gruppen.

Når russ gjennomfører dugnader, for eksempel dorull dugnaden overfører medlemmene på russegruppen sin del av overskuddet til russekontoen før økonomisjefen betaler fakturaen med pengene som har kommet inn. Økonomisjefen burde derfor føre en oversikt over all innbetalinger. På denne måten har økonomisjefen god oversikt over hvem som har betalt og ikke.

Les også: De ulike rollene på en russegruppe

Økonomisjef

Økonomisjefen har et stort ansvar uavhengig om det er en russebuss med 30 medlemmer eller en russebil med 7 medlemmer. Som økonomisjef er det din oppgave å ha full kontroll over budsjettet, i de fleste tilfellene er det også økonomisjefen som lager budsjettet med de forskjellige postene og passer på at budsjettet ikke sprekker. 

Det er et stort ansvar å ha rollen som økonomisjef, det er mange ting å ha kontroll på og ha oversikt over. Derfor kan det være smart å ha to økonomisjefer, spesielt for bussruss. Da fordeler man ansvaret på begge to og det vil gå fortere å lage budsjettet. Kvalitetssjekk av et budsjett er veldig viktig og det er enklere å gjøre dette når man er flere som samarbeider.

Økonomisjefens rolle er ofte den som gjøre større innkjøp, som for eksempel kjøretøy og lyd og lys. Økonomisjefen har også oversikt over hva som må kjøpes inn av utstyr til russebussen, russebilen eller russevanen. Det er vanligvis økonomisjefen som har ansvaret for bankkortet og russekontoen til hele gruppen.

Uavhengig om det er 5 eller 30 medlemmer er det viktig at økonomisjefen har en god oversikt over alle inntektene til hvert enkelt medlem. 

Les også: hvilke roller trenger man på en russegruppe

Hvordan planlegge russetiden

Å planlegge russetiden fra gruppen dannes til selve russetiden kan være veldig smart. Kostnadene kommer i forskjellige faser gjennom denne perioden og det er viktig at man har nok penger på kontoen til å betale utgiftene. I starten er det ikke vanlig å ha mange utgifter, og nærmere russetiden kommer det mange store og små kostnader oftest samtidig. Den første perioden gjennomfører gjerne russegruppen dugnader og begynner å fylle opp kontoen med fortjeneste og eventuelt innbetalinger. 

Kjøp av kjøretøy gjøres som regel rundt 1 år før russetiden, og hvis man har muligheten til å dele opp denne betalingen kan det være smart. Når kjøretøyet er på plass kommer det gjerne løpende kostnader i forbindelse med reparasjoner og arbeid på kjøretøyet. Mange av disse utgiftene må betales med en gang, da det er få aktører som gir kreditt (utsatt betaling) til russ. Eksempel hvis dere handler på byggevarehandler som Maxbo, Obs Bygg eller XL-Bygg

I den siste perioden, gjerne 6 måneder før russetiden, kommer de største utgiftene. Dette er perioden russebussen skal EU godkjennes med eventuelle reparasjonskostnader. De siste innbetalingene skjer naturligvis i denne perioden og de er gjerne høyere enn i startfasen. Det er gjerne i den siste tiden før russetiden starter at de største utgiftene skal betales. Nå som russebussen eller russebilen begynner å bli ferdig dukker de uforutsette kostnadene opp så det er viktig å ha nok penger inn mot russetiden.

Målet for de aller fleste russ er å ikke har noen ubetalte kostnader når russetiden starter samtidig som de har penger satt av i krisekassen til å dekke utgiftene som løper gjennom russefeiringen og i perioden etter.

Se videoen fra Statens Vegvesen med tips til kjøp av russebil

Husk å forhandle

En av de beste måtene å spare penger på frem til russetiden er å forhandle. Det er ikke alle som er enten gode eller komfortable med å forhandle da de forbinder det med å prute. Det er derfor viktig å velge et russemedlem som ønsker å gjøre dette. Eventuelt høre med foreldre og bekjente for å høre om det er noen som er gode til å forhandle. Det finnes mange måter å forhandle på og Dagens perspektiv har skrevet om enkle tips til å bli en god forhandler

Selvom det kan føles unaturlig å forhandle på enkelte kjøp har man ingenting å tape på å gjøre et forsøk. Får man forhandlet prisen på for eksempel kjøp en russebuss til salgs kan man spare flere ti tusen kroner.

Krisekasse

Krisekasse er en sum penger russegruppen har lagt i en ekstra pott som kun skal brukes om det skjer kriser. Det kan være vanskelig å vite hvor mye man skal sette av og hva skal egentlig krisekassen brukes til. Poenget med krisekassen er å ha tilgang til penger i russetiden dersom kjøretøyet har behov for reparasjon eller dersom det kommer andre store uforutsette kostnader.

 • En russebuss burde ha rundt ca 30 000 kr - 100 000 kr

 • En russebil eller russevan burde ha rundt 5 000 kr - 15 000 kr

 • En vandreruss gruppe har som regel ikke et stor behov for en krisekasse da det sjeldent dukker opp store uforutsette kostnader i russetiden.

Innbetalinger

En innbetaling er når et medlem på en russegruppe betaler penger inn til en felles kasse, De fleste russegrupper har innbetalinger, og det kan være stor forskjell i antall innbetalinger og størrelse på beløp. For de som har flere innbetalinger er det vanlig å starte innbetalingene med mindre beløp (for eksempel 500 kr) for så å øke beløpet nærmere russetiden. Innbetalingene kan gjøres månedlig og dette er noe som avtales på russemøtet. 

Mange grupper er helt avhengig av innbetalingene for å få gjennomført russetiden på den måte gruppen har drømt om. Det er viktig at det er enighet internt om hvor mye som skal komme fra innbetalinger, dugnader og eventuell sponsor til russetiden.

Hvordan tjene penger til russetiden?

En viktig del av et russebudsjett er inntekter. En russegruppe har mange forskjellige måter å tjene penger på og den vanligste og mest lønnsomme er dugnader. Det finnes mange dugnadsaktører på markedet som tilbyr forskjellige produkter med forskjellig fortjeneste. Det er med andre ord smart å bli enige om hvilke produkter russegruppen ønsker å selge og få en god avtale med den aktøren man ønsker å samarbeide med. 

En russegruppe på 7 personer som selger 12 sekker dopapir og 5 sekker tørkepapir tjene 27 965,- på en enkelt salgsdugnad. 

Hvis samme russegruppe selger 12 sokker hver vil de tjene 12 600,-.

En russebuss, vandreruss eller konseptgruppe på 26 personer vil med 14 sekker toalettpapir og 6 sekker tørkepapir tjene 122 200,-

Les også: Alt du trenger å vite om salgsdugnader

Arbeidsdugnad er også en veldig bra måte å tjene penger på. Dette er noe de fleste dugnadsaktørene tilbyr, men det er også noe russegruppen kan finne selv ved å snakke med familie, naboer, venner og bekjente for å se om de har behov for arbeidskraft. 

Her er noen forslag til forskjellige arbeidsdugnader en russegruppe kan gjennomføre

 • Male hus

 • Rydde hage

 • Renhold på arrangement

 • Varetelling på lager

 • Varetelling i butikker

Les også: Slik får dere flest arbeidsdugnader

En annen måte å tjene penger på er å få pengespons. Det er mange lokale bedrifter og familie medlemmer som liker å sponse russegrupper med et beløp mot at de får logoen til selskapet på kjøretøyet eller lignende. 

Det kan være smart å høre med russ fra tidligere kull hvem de brukte og kontakte dem dersom man ikke finner noen selv.

Les også: Hvordan skaffe sponsor til russetiden

Hva gjør man etter russetiden

Selvom russefeiringen er over betyr ikke det at gruppen er ferdig med økonomien og deler som har med russetiden å gjøre. Noen glemmer at det fortsatt er verdier som skal fordeles og kostnader som skal betales. De gruppene som eier en russebuss eller russebil skal selge kjøretøyet dersom det ikke er solgt før russetiden startet. På Russebiler.no kan man enkelt legge ut annonse med russebil til salgs og på Russehjelpen finner man russebuss til salgs. Dersom krisekassen ikke ble brukt opp er dette penger som enten fordeles eller brukes til å betale utestående fakturaer.

Det er ikke uvanlig at gruppen fortsatt har noen ubetalte fakturaer selvom russetiden er over. Fakturaen for bompengene kommer gjerne ikke før måneden etter og det kan være andre kostnader som ikke er betalt. Noen grupper har kanskje avtalt en nedbetalingsplan med forskjellige leverandører og skylder fortsatt penger. 

Når alle utestående fakturaer er betalt og alt av verdi er solgt eller samlet inn, fordeles pengene som er igjen på medlemmene. Det er mange måter å bestemme hvordan det skal fordeles og mange grupper har dette som et punkt i internkontrakten. Det vanligste er å fordele pengene likt på alle medlemmene. Dersom det mangler et beløp, er det vanlig at alle medlemmene spleiser og gjør en siste innbetaling.

Unngå luksusfellen

Det er ingen hemmelighet at det brukes mye penger i russetiden. For å unngå kredittkortgjeld er det mest åpenbare tipse å ikke bruke kredittkort. Det er viktig å være tydelig med gruppen og som en gruppe hvor mye penger som skal brukes og hvor pengene skal komme fra. Om du føler det blir for dyrt for deg, finnes det mest sannsynlig mange andre russegrupper med lavere budsjett.

En deltidsjobb gir deg en kjempe fin måte å kunne spare litt ekstra som gjør at man kan unngå økonomiske problemer som et resultat av russetiden. Det å spare er generelt et viktig råd og for mange er det å spare til russefeiringen deres første ordentlige erfaring med sparing. 

Det viktigste med russetiden er å ha en bra feiring med det budsjettet du personlig har råd til.

Hva er et budsjett?

Et budsjett er en oversikt over alle forventede inntekter og kostnader.

Hvorfor ha et budsjett til russetiden?

Man må ha et budsjett for å finne ut hvor mye kostander man får.

Hvem lager budsjett?

Det er økonomiansvarlig på gruppen som lager budsjettet.

Må man ha egen bankkonto til russegruppen?

Vi anbefaler sterkt at dere lage en egen konto for å ha god kontroll på pengene.

Kom i gang i dag

Det er enkelt å komme i gang, og vi hjelper deg hele veien. Hvis du ønsker å prate med oss om muligheter kan du fylle inn skjemaet, så kontakter vi deg så snart som mulig.

Gå til bestilling ➔