Betingelser

Følgende betingelser gjelder for kjøp av produkter hos Dugnadsiden.

Betingelser ved bestilling “Dugnad for grupper

 • Det er fri frakt til en adresse i hele Norge med unntak av Svalbard. Dette gjelder ved minstebestilling eller mer.

 • Dersom bestillingen ikke går opp i hele paller vil det tilkomme tillegg for frakt.

 • Alle oppgitte priser er synlig på forsiden og er inkludert mva.

 • Betalingsfrist er på 2 uker etter varene blir levert.

 • Fakturaansvarlig må være over 18 år.

 • 1 pall med toalettpapir er 36 sekker. Bestillingen må gå opp i pallestørrelsen for fri frakt.

 • 1 pall med tørkeruller er 30 sekker. Bestillingen må gå opp i pallestørrelsen for fri frakt.

 • Frakt inkludert ved bestilling av minst 1 pall dopapir eller 1 pall tørkepapir. (3 paller totalt til postnummer fra 8100 og høyere)

 • Frakt inkludert ved bestilling av minst 20 pakker sokker.

 • Frakt inkludert ved bestilling av minst 20 pakker (20x5) desinfiserende håndrens (85 % etanol)

 • Frakt inkludert ved bestilling av minst 40 bokser tennbriketter (60 bokser til postnummer fra 8100 og høyere).

 • Frakt inkludert ved bestilling av minst 100 kakebokser (200 kakebokser til postnummer fra 8100 og høyere

 • Bestillingen på tennbriketter må gå opp i 4. Eksempel 40, 44, 48, 52 osv.

 • Frakt inkludert ved bestilling av minst 40 kort / julekort.

 • Ved bestilling til postnummer 8100 og høyere er prisen på dorull og tørkerull sekkene 260,- inkl. mva, prisen på tennbrikett-boksene er 130,- inkl mva og prisen på kakeboksene er 48,- inkl mva. Ved bestilling av varer til Svalbard er ikke frakten inkludert. Alle andre priser er som oppgitt på forsiden.

 • Varene blir levert mellom 08:00 og 16:00 mandag til fredag. (avvik kan forekomme) Ved levering til spesifikt tidspunkt kommer det ekstra kostnad på 5 000,- inkl. mva.

 • Vi kan aldri garantere nøyaktig dato eller klokkeslett grunnet andre leveranser, trafikk og eventuelle andre utfordringer

 • Dersom leveringsadresse ikke er en privatadresse (feks. lager, skole, parkeringsplass eller lignende) er det viktig at mottaker er fleksibel med tidspunkt for mottakelse.

 • Mottaker bør være tilgjengelig på telefon under leveringsdatoen.

 • Mottaker bør være tilstede under leveringen, men det er ikke ett krav. Dersom mottaker ikke er tilgjengelig vil varene bli plassert på oppgitt leveringsadresse på mottakers ansvar.

 • Dersom mottaker nekter å motta eller stopper sjåføren fra å levere varene vil det bli fakturert for levering. Priser varierer hvor i landet det er.

 • Det må være kjørbar vei for lastebil helt frem til leveringsadressen. Grus og lignende gjør det vanskelig for sjåføren og levere varene med jekketralle og dersom det ikke er mulig å levere grunnet dette, vil det bli fakturert for levering. Priser varierer hvor i landet det er.

 • Det er 14 dager returrett/angrerett etter datoen varene ble levert, dette må meldes skriftlig til kontakt@dugnadsiden.no med antall sekker/pakker som skal returneres samt adresse for henting av varene.

 • Dersom kunden avbestiller etter at varene er sendt fra lager, må kunden selv dekke frakt kostnaden samt et adm. gebyr på 500,- inkl. mva.

 • Ved retur kan vi organisere returen med fraktselskapet vi bruker. Det er også mulig å returnere varene selv til vårt lager.

 • Kjøper må selv dekke fraktkostnadene for returen.

 • For reklamasjon send informasjon og gjerne bilde til kontakt@dugnadsiden.no

 • Dersom det foretas endringer på leveringsadresse, leveringsdato eller antall varer som er bestilt kan vi ikke garantere for endringer etter bestilling. Endringer må sendes til kontakt@dugnadsiden.no

 • Den som er ansvarlig for fakturaen, er ansvarlig for hele beløpet. 

 • Dersom noen under 18 år bestiller og ikke betaler, vil saken bli anmeldt til politiet for bedrageri i henhold til straffeloven § 270.

 • Vi forbeholder oss retten til å foreta en kredittsjekk av fakturamottaker og dersom fakturamottaker har betalingsanmerkninger eller ikke får godkjent kreditt må det legges inn en ny fakturamottaker. Det blir automatisk sendt ut et skriftlig gjenpartsbrev når det blir gjort en kredittsjekk av deg som privatperson

 • For ekstra informasjon til foresatte trykk her.

Betingelser ved kjøp av "hjemlevering til privatpersoner"

 • Bestiller og betaler må være fylt 18 år

 • Betaling skjer via vipps og selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom du ikke har vipps så vennligst ta kontakt for eventuelle andre betalingsmuligheter. 

 • Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen. Varene blir levert 24 timer etter mottatt betaling, og ved forsinket levering tar vi kontakt så snart vi forutsetter forsinkelsen. Vi kjører mandag - søndag hver uke. 

 • Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

 • Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 • Klager rettes til selger innen rimelig. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23  400 500 eller www.forbrukerradet.no.


Betingelser ved kjøp av "logo, stickers, banner og hodebånd"

 • Bestill ved å sende mail til kontakt@dugnadsiden.no

 • Logoene produseres av Prouder og Prouder eies og drives av Prouder Emilio Garcia & Ubique AS (Dugnadsiden). Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra www.prouder.no til sluttbrukere. Kjøps- og salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Ønsker du mer detaljert informasjon om disse lovene anbefaler vi www.forbrukerradet.no sin nettside.

 • Selger er: Prouder og Dugnadsiden, og blir i det følgende benevnt Prouder, Dugnadsiden, vi eller oss. Kjøper er: det firma eller den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din, ditt, dere, kunde, kjøper eller klient. Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss på vår hjemmeside, vår markedsføring eller på annen måte.

 • Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

 • Leveringstider gjelder innenfor normal arbeidstid: mandag – fredag. Ved henvendelser etter fredag kl. 16.00 vil leveringstidene gjelde fra og med mandag. Ved ferier og helligdager vil leveringstidene gjelde fra neste virkedag. Vanlig leveringstid på logodesign er ca. 5 uker. Ved stor pågang, IT-feil eller andre ekstraordinære forhold vil leveringstidene være noe lengre.

 • Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre hjemmesider, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom vi ikke har mulighet til å levere. I disse situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 • Alle priser er i norske kroner og inklusive moms. Vi tar forbehold om eventuelle prisendringer og andre faktorer utenfor vår kontroll som kan påvirke prisen.

 • Dere mottar faktura for bestillingen få dager etter bestilling, den må være betalt før arbeidet med produksjonen av bestillingen starter. Fakturaen har 7 dager betalingsfrist og på tjenester som ikke er forhåndsbetalt vil faktura utstedes innen 7 dager fra bestilling eller ved ferdigstillelse, hva enn som kommer først. Om kunden ikke svarer eller gir tilbakemeldinger innen 20 kalenderdager anses ordren som sluttført og faktura utstedes. Kjøpesummen kan kun gjøres opp gjennom faktura betaling. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

 • Alle kildefiler (filpakke i ulike fil-formater) leveres til kunde etter mottatt full betaling. I visse tilfeller da det haster kan kvittering på betaling aksepteres for fortere leveranse av filpakken til kunde. Leveringstid på øvrige produkter (klistremerker & hodebånd), er ca. 7 uker etter godkjent logo. Leveringstid på banner er ca. 2 uker etter godkjent logo.

 • Vi følger angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i samme stand som de ble mottatt. Ved korrekt gjennomført retur iht. angrefristloven, tilbakebetales varens fulle pris. Dersom du benytter deg av angreretten ved et tilvirkningskjøp (hos oss er dette grafisk design, russelogoer og andre grafiske tjenester), så er du pliktig til å betale for utført arbeid og medgåtte materialer iht. angrerettloven §16. Ved tjenester som leveres elektronisk, ved f.eks. levering på e-post, så bortfaller angreretten i det tjenesten er levert. Gjelder for firmaer, offentlig institusjoner og næringsdrivende: Ingen returer for pengene tilbake godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd. Unntak gjøres ikke.

 • Vi lagrer alle våre kunders gamle filer på en ekstern leverandørs sikre back-up disker.

 • Før feil meldes til oss bør kjøper undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kjøper kan godtgjøre at tjeneste/produkt ikke fungerer slik vi har beskrevet at det skal gjøre, må det gis melding til oss innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av i meldingen (reklamasjonen) hvilke mangler kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Gjelder for bedrifter: Ingen reklamasjonsrett.

 • Vi jobber alltid for at du skal bli fornøyd med våre tjenester. Klient og Prouder/Dugnadsiden skal jobbe sammen for å komme frem til et resultat som du som klient blir fornøyd med. Vi tilbyr ikke gratis logodesign og bestillingen er bindende.

 • Ved bekreftet bestilling vil kunden få en 100% ferdigstilt logo og få mulighet til å endre på denne X antall ganger som er spesifisert i pakken som er bestilt på våre hjemmesider prouder.no. Utarbeidelse av flere enn disse forslag vil bli fakturert for hver medgått time til den enhver tid gjeldende timepris, 500,- /t. Endringer etter godkjent logo vil bli fakturert med den til enhver tid gjeldende timepris. Vi sender ikke uferdige skisser underveis, da dette som oftest forvirrer mer enn det veileder. Dette er også for å effektivisere prosessen.

 • Vi forholder oss kun til den kontaktpersonen som er oppgitt ved bestilling. Bestillingen er bindende fra den har blitt mottatt. Alle priser er i norske kroner og inklusive moms. Dersom du benytter deg av angreretten, så er du pliktig til å betale for utført arbeid og medgåtte materialer iht. Angrerettloven §16. Hvis dere har mottatt russelogo debiteres full pris for russelogopakken. Hvis dere avbestiller og ikke har mottatt logo, tilbakebetales 50% av betalt beløp, innen 14 dager etter avbestillingen. Vi forholder oss kun til den kontaktpersonen som er oppgitt ved bestilling. Bestillingen er bindende fra den har blitt mottatt. Alle priser er i norske kroner og inklusive moms. Dersom du benytter deg av angreretten, så er du pliktig til å betale for utført arbeid og medgåtte materialer iht. Angrerettloven §16. Hvis dere har mottatt russelogo debiteres full pris for russelogopakken. Hvis dere avbestiller og ikke har mottatt logo, tilbakebetales 50% av betalt beløp, innen 14 dager etter avbestillingen.

 • Russelogopakken inkluderer x antall revisjoner/endringer som angitt i russelogopakken. En endring innebærer f.eks. annet fargevalg, mindre detaljer i logoen ønskes redigert/endret, justering av posisjon på figur/tekst og lignende endringer. En endring av konsept regnes som en revisjon, så langt dere har flere revisjoner å gå på, men vil bli fakturert for hver medgått time for utført arbeid på tidligere konsept.

 • Hvis dere har brukt opp de antall revisjoner/endringer som inngår i pakken, så faktureres gjeldende timepris for alle ekstra endringer som dere ønskes få gjort etter det. Logopakkene inkluderer X antall figurer. Ekstra figurer kan bestilles i tillegg. En figur er for eksempel en person, et dyr eller en maskot i logoen. Hvis dere f.eks. ønsker to personer, en jente og en gutt i logoen (totalt 2 figurer) så må dere bestille én ekstra figur.

 • En logobestilling er bindende og det betyr betalingsplikt før utført arbeid. Hvis dere ikke kan enes, ikke blir fornøyde, gruppen splittes, dere finner en annen designer etc. har dere fortsatt betalingsplikt for produktet dere bestilt og for det arbeidet vi har gjort for dere, med mindre annet er avtalt på forhånd. Prouder innehar en stor database av egenproduserte grafiske elementer som brukes i vår logoproduksjon, dvs. at grafiske elementer kan bli brukt i flere logodesign for å skape en unik logo. Vi kjøper til tider også bilder og illustrasjoner fra div. iStock-nettsider som inkluderes i prisen.

 • Ved godkjenning av logo/tekst/grafikk bekrefter kunden at de selv har ansvar for å innhente godkjennelse fra alle eventuelle rettighetshavere og tar ansvaret for at designet ikke krenker personer eller selskap. Prouder kan ikke holdes ansvarlig dersom logo, tekst eller grafikk krenker personer eller selskap.

 • Ved godkjenning av logo/tekst/grafikk fratar Prouder seg ansvaret fra all videre produksjon med logoen.

 • Tvister mellom kunden og Prouder skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen fjorten – 14 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.

Er det noe dere lurer på? Kontakt oss