Hvilke roller trenger man på en russegruppe?

Hvilke roller trenger man på en russegruppe?

Roller, styre, sjefer? Kjært barn har mange navn, er det ikke det man sier? Uansett hva dere velger å kalle det, er det ikke alltid like lett å vite akkurat hvilke roller man burde dele ut på en russegruppe.

For russebusser og store konseptgrupper er det vanligste at de som har ulike roller blir kalt et styre, og at det er de som tar flest beslutninger. På russevaner og mindre konseptgrupper, er det mer vanlig at alle medlemmene får sitt felt å fokusere på, men at alle ellers jobber veldig samlet om alle beslutninger.

Også er det jo det store spørsmålet da; hvilke roller er det russegrupper trenger å ha?

Les også tips til russenavn

Russestyret på gruppa

Sjefen sjøl: Bussjef, vansjef, gruppesjef – rett og slett en sjef. Sjefen sin oppgave er å passe på at alle medlemmene har signert en internkontrakt, innkalle til russemøter, ha en agenda for hvert møte, passer på at alle gjør det de har blitt bedt om, og at alle blir sett og hørt. Sjefen bør også ha kontroll over alt av avtaler russegruppen har med ulike aktører, samt lage en oversikt over rullesjefer før russetiden starter.

Økonomisjef: Det blir stort sett ganske mye penger å holde styr på, og derfor er det viktig å ha en som har hovedansvaret for økonomien. Økonomisjefen sin oppgave blir å finne priser, lage et budsjett, holde styr på hva medlemmene har av penger, og passe på at alt av ulike fakturaer blir betalt innen fristen. Samtidig er det lurt å samarbeide tett med dugnadssjefen om hvem av medlemmene som har betalt eller tjent opp penger. 

Dugnadssjef: Som dugnadssjef har man hovedansvaret for å finne og organisere dugnader, slik at russegruppen tjener penger. Dugnadssjefen bør også ha en oversikt over hvem som har vært tilstede på ulike dugnader, eller hva hver enkelt har solgt under salgsdugnader. Dugnadsjefen bør også alltid være tilstede i møtet med dugnadsaktører, og gjøre en grundig bakgrunnssjekk på om det er en trygg aktør, før russegruppen inngår samarbeid. 

Les også: Hvordan velge en trygg dugnadsaktør.

Tilleggsroller på en russegruppe

Sekretær: Det blir mange russemøter, også noen hvor ikke alle har mulighet til å delta. Derfor er det fint å ha en egen sekretær for russegruppen. Oppgaven til sekretæren blir å skrive gode, oversiktlige og fyldige referat fra hvert russemøte. For å ha alle referat tilgjengelig for alle anbefales det å lage en lukket Facebook-side hvor alt av referat legges ut, med dato for møte. Denne facebook-siden kan også brukes til viktige beskjeder fra andre på gruppen, samt internkontrakten til gruppen, osv.

PR-sjef: Sosiale medier er blitt en stor del av det å være russ, og de fleste russegrupper har en Instagram-konto for medlemmene. Noen steder kalles det derfor Instagram-sjef, mens andre steder kalles det PR-sjef. PR-sjefens oppgave blir å legge ut interessant og innholdsrikt materiale på sosiale medier, og passe på at introduksjonvideoer, gruppebilder, slipp, julekalender og lignende blir lagt ut på Instagram, samt jobbe med å få flere følgere. 

Rullesjef: Dersom russegruppen har et kjøretøy kan det være smart å lage en oversikt på hvem som er rullesjef når før russetiden starter. Bli enige om hva oppgavene til rullesjefen slik at alle er klar over oppgavene sine den dagen de er rullesjef. Vanlige oppgaver for rullesjefen er å velge hvem utenfor russegruppen som har rulleplass den dagen, lage en kjørerute til sjåføren, og passe på at alle som skal være i bussen/vanen er der før man kjører videre til neste sted. På vaner er det også vanlig at det er rullesjefen som fikser sjåfør. 

Sponsorsjef: Denne rollen er som oftest mest relevant for de med russebil eller russvan. For konseptgrupper og russebusser går rollen ofte under det å være dugnadssjef. Flere steder i Norge er det vanlig at russevan og russebiler er rullende reklame for lokale selskaper som betaler for å ha logoen sin på gruppen sin russevan, og derfor blir dette en større rolle for russevanen. Her kan russevan tjene inn gode penger ved å ha en person som har som oppgave å ta kontakt med lokale bedrifter, spørre etter spons, hvor mye de får i spons fra den bedriften eller hvilke produkter de får i spons fra bedriften. 

Les også alt om du trenger å vite om russekort

Relevante roller på gruppa

Når disse rollene er fordelt på russegruppen har dere et godt grunnlag for å begynne planleggingen. Det finnes selvfølgelig også flere roller som kan være relevante og nyttige som blant annet innkjøpssjef eller festsjef. Hva akkurat russegruppen trenger av roller er opp til enhver. En god struktur gir et godt resultat. Lykke til!

Les også: Russetid budsjett

Må man ha roller på russegruppen?

Det er ingen krav om at en russegruppen skal ha forskjellige roller, men det kan være smart dersom man ønsker å fordele ansvaret på de forskjellige medlemmene.

Kan en person ha flere roller?

Det er ikke uvanlig at en eller flere medlemmer på russegruppen har flere roller. Det viktigste er å passe på at det ikke blir en skjevfordeling sånn at noen få gjør jobben for alle andre.

Kom i gang i dag

Det er enkelt å komme i gang, og vi hjelper deg hele veien. Hvis du ønsker å prate med oss om muligheter kan du fylle inn skjemaet, så kontakter vi deg så snart som mulig.

Gå til bestilling ➔