Respekt, empati og åpen kommunikasjon

Respekt, empati og åpen kommunikasjon

Inkludering på skolen og i russetiden er viktig for å skape et positivt og støttende miljø der alle kan trives og delta. Inkludering er for å skape et miljø der alle individer, uavhengig av deres bakgrunn, egenskaper eller forutsetninger, har muligheten til å delta i ulike sosiale sammenhenger. Dette innebærer å respektere og støtte mangfoldet blant enkeltpersoner og sikre at ingen blir utelatt eller diskriminert.

På skolen:

Vær åpen og vennlig: Vær imøtekommende og vennlig overfor dine medelever. Smil, vær høflig og vis interesse for andre.

Respekt og aksept: Vis respekt for andres forskjeller, inkludert kulturelle, religiøse, etniske og personlige forskjeller. Aksepter at alle har rett til å være seg selv.

Delta i fellesskapet: Ta aktivt del i skoleaktiviteter og engasjer deg i klubber, idrettslag eller andre aktiviteter. Dette kan hjelpe deg med å møte mennesker som deler dine interesser.

Inkluder andre: Aktivt inkluder andre i samtaler og aktiviteter. Ikke la noen føle seg oversett eller isolert. Spesielt, hvis du ser noen som er alene eller usikre, ta initiativet til å snakke med dem.

Unngå mobbing: Bidra til et trygt og respektfullt miljø ved å si nei til mobbing og trakassering. Meld
fra til lærere eller andre ansvarlige dersom du ser slik oppførsel.

I russetiden:

Åpne og inkluderende russebuss: Hvis du er en del av en russebuss, sørge for at bussen er åpen for at alle som feirer russetid, føler seg velkomne.

Arranger varierte aktiviteter: Russestyret kan planlegg en rekke felles aktiviteter og fester.
Dette gir alle muligheten til å delta på noe de liker.

Vær respektfull: Respekter hverandres grenser og privatliv.
Ikke press noen til å delta i noe de ikke er komfortable med.

Sørg for sikkerhet: I russetiden er det viktig å prioritere sikkerheten til alle deltagerne. Vær ansvarlig når det gjelder alkohol og andre rusmidler, og ikke delta i farlige aktiviteter.

Inkluder alle: Sørg for at ingen føler seg ekskludert. Ta med alle i samtalene og aktivitetene og oppfordre til samarbeid og samhold.

I både skolesammenheng og under russetiden er nøkkelen til inkludering respekt, empati og åpen kommunikasjon.

Å være bevisst på andres behov og følelser vil bidra til å skape et positivt og inkluderende miljø for alle.

Vil dere ha et tilbud på sponsorpakkene våre, send søknad til oss uforpliktet her

Kom i gang i dag

Det er enkelt å komme i gang, og vi hjelper deg hele veien. Hvis du ønsker å prate med oss om muligheter kan du fylle inn skjemaet, så kontakter vi deg så snart som mulig.

Gå til bestilling ➔