Tips til russebil og russevan

Tips til russebil og russevan

Hva er en russebil og russevan

En russebil eller russevan er et kjøretøy en russegruppe bruker under russetiden. Vanen eller bilen males, sprayes, folieres, pyntes og styles. Innvendig kan man bygge en sittegruppe og fylle bilen med høyttalere og lyseffekter. De fleste russegruppene starter i 2. klasse og bruker andre og tredje klasse på å tjene inn penger og planlegge russebilen.

Hvordan starte russebil

Når man starter en russebil eller russevan er det vanlig å starte med å danne en gruppe, bli enig om budsjett, og hvordan de skal tjene penger. Det er mange ting å tenke på når det kommer til en russevan og russebil og i denne artikkelen skal vi svare på de vanligste spørsmålene.

Les også: dugnad for russ

Russebil seter: Hva er max? 

Hvor mange medlemmer på en russegruppe varier fra gruppe til gruppe, og vi anbefaler å være mellom 4 - 8 personer. De fleste russebiler er 4-5 personer og de fleste russevaner er ca 7 personer. Det er viktig å huske at kjøretøy med 9 plasser eller mer blir beregnet som minibuss, og for å kjøre minibuss må du ha førerkort klasse D1. For å få førerkort klasse D1 er man nødt til å være fylt 21 år, som gjør at man må leie inn en sjåfør.

Dersom man er over 9 personer, og ikke ønsker å ha en minibuss er det vanlig å ha det som kalles tvillingvan. Da har man samme konsept på begge bilene, men muligheten til å customize hver bil. For å holde kostnadene nede kan det være smart å velge tvillingvan istedenfor minibuss med tanke på sjåfør og eventuelle reparasjoner.

Roller og avgjørelser 

Det er ikke alle russebiler som har definerte roller på gruppen. Det kan være fordel å fordele roller for at det tydelig er hvem som skal gjøre hva for å fordele oppgaver. Den vanligste måten å avgjøre forskjellige valg på gruppen er gjennom avstemning, det kan være håndsopprekning eller anonyme avstemninger.

Vansjefen sin oppgave er å sørge for at alt som har med vanen blir gjennomført. Dersom det er uenigheter på gruppen om enkelte valg og det er uavgjort i en avstemning er det gjerne vansjefen sin stemme som blir avgjørende.

Økonomisjefen har ansvaret for å sette opp budsjettet på gruppen, passe på at alle medlemmene betaler egenandelen om de har det og sørger for at budsjettet ikke sprekker på de forskjellige postene. 

Dugnadsjefen er den som har ansvaret for å samle inn tilbud fra forskjellige dugnadsaktører og sørge for at gruppen får den beste sponsoravtalen med dugnadsaktører. Det er også dugnadsansvarlig sin oppgave å finne lokale arbeidsdugnader gruppen kan gjøre for å tjene inn litt ekstra penger. 

Sponsorsjef er den som har hovedansvaret for å få sponsorer til russetiden. Det er vanskelig å få sponsorer til russetiden og alle på russegruppen burde bidra. Sponsorsjef tar et ekstra ansvar og sørger for at alle bidrar.

Vi har laget en større artikkel om roller på en russegruppe

Internkontrakt

Noen russegrupper velger å ha en internkontrakt. En internkontrakt for russ er for å fordele økonomisk ansvar, og ha tydelige retningslinjer dersom ulike senarioer skulle oppstå. Eksempel hva skjer om en på russegruppen melder seg ut av gruppen? Hva skjer etter russetiden? Hvordan fordeler dere penger? Skal dere ha noen innbetalinger frem til russetiden og lignende.

Vi har skrevet en egen artikkel om internkontrakt for russegrupper

Hvor mye koster en russebil

Så hva er en vanlig russevan pris? Det varierer stort hvor mye en russebil eller russevan koster. Dette varier ut i fra årstall, teknisk tilstand, tilleggsprodukter som kan følge med som eksempel lyd og lys, om den er EU-godkjent, km stand og så videre. Kjøretøyet koster som regel rundt 30.000 - 90.000,- og det kan være smart å legge inn litt mer i budsjettet enn prisen på bilen da det kan være reparasjoner og EU-godkjenninger

De vanligste sidene for å kjøpe russebil er russebiler.no og russehjelpen.no 

Russevan og russebil budsjett 

Vi anbefaler alle russegrupper å lage et budsjett til russetiden. Dette er en fin måte å planlegge og kartlegge hvor mye penger dere kommer til å bruke. Det er umulig å lage et budsjett som blir 100% riktig, men et budsjett skal veilede dere til hvor mye penger dere skal bruke og sette av. Dette er også en fin måte å se hvor mye penger dere må innbetale eller tjene på dugnader. Det er mange spørsmål man må stille seg: hvor mye koster forsikring på russebil? Hvordan tjene penger til russebil? Hvor mye koster maling av russebil? Hvor mye koster russebil klistremerker? Dette er ting dere burde planlegge så dere kan ha et godt overblikk.

Dette er noen av de vanligste postene i en russevan og russebil sitt budsjett:

 • Russevan eller russebil (kjøretøy)

 • Bensin

 • Forsikring av russebil

 • Interiør

 • Eksteriør

 • Lyd og lys

 • Russebil Logo / russelogo

 • Klær

 • Sanger

 • Russetreff og russekro

 • Parkering på landstreff

 • Overnatting på landstreff

 • Krisekasse

Gruppen vil sammen med eventuelt økonomisjefen bli enige om hvor mye gruppen skal tjene på dugnader, få inn gjennom sponsorer og hvor mye de skal ha i egenandel. Dersom gruppen ikke har et stort budsjett og finner gode måter å gjøre det billigst mulig på, kan russegruppen i noen tilfeller slippe egenandelen om de er flinke til å gjøre dugnader.

Russebil til salgs 

Det er mange steder å kjøpe en russebil, russebiler.no og russehjelpen.no er en nettside kun for kjøp og salg av russebiler og russevan. Finn.no kan også ha et godt utvalg. I tillegg er det mange russegrupper som kjøper vanen eller bilen av tidligere kull i samme område.

Når selger man russebilen er det mange grupper som lurer på: det er vanlig å legge ut bilen for salg etter russetiden? Om man bor i områder hvor det er vanlig med van kan man selge den til de som er russ neste år, allerede før russetiden starter. Vi anbefaler å legge ut russebil til salgs før russetiden så dere har en lengre periode å selge russebilen.

Hvordan gjøre det billigst mulig 

Det finnes russ som ikke ønsker bruke mye penger på russetiden, men som fortsatt ønsker å ha en russebil eller van. Den enkleste måten å gjøre det billigst mulig er å starte med å finne en rimelig van eller bil som ikke krever noe eller mye reparasjon. Dersom dere ønsker å være økonomiske må dere regne med å ikke få det fineste interiøret i russebilen. Ta gjerne med en forelder eller en bekjent som har kunnskap om biler og som er flink til å prute. Da kan dere spare mye penger. Maling finner man på forskjellige butikker som for eksempel Biltema og Jernia

Russebil klistremerker kan man også få som spons om man kontakter de riktige leverandørene. Det er mange valgmuligheter her, noen har logoen limt på bilen eller vanen og andre russegrupper har logo og full navneliste.

Lyd og lys er posten som generelt er den dyrest. Dersom dere kjenner noen som jobber med lyd og lys anbefaler vi dere å snakke med dem. Anlegg kan også kjøpes hos HiFi klubben og Elkjøp.

EU godkjenning av russebil 

Før man kjøper en russebil er det viktig å være klar over hvilke skader og eventuelle slitasjer kjøretøyet har. Har bilen godkjent EU-kontroll under deres russetid? Hvis man er NAF medlem koster en EU-kontroll 1150,- og for de som ikke er NAF medlem koster det 1350,-

Reparasjon av russebil er dessverre noe mange må gjøre. Det er vanskelig å estimere et beløp på dette da det kan være alt fra oljeskift til større reparasjoner. Det kan koste alt fra 500 kr til 30.000 kr om dere er uheldige. Det er smart å ta bilen på en "test ved kjøp" kontroll hos NAF før man kjøper bilen.

Forsikring russebil 

Så hvor mye koster forsikring på russebil? Det er mange forsikringselskaper å velge mellom, og IF har en egen russebilforsikring. Prisen kan variere fra alder på sjåfør, til antall plasser, om den som tegner forsikringen har hatt skader tidligere, alder på bilen og en del andre faktorer. Det kan være smart å kontakte forskjellige selskaper for å sammenligne prisene og hva forsikringen dekker.

Interiør og eksteriør

Interiøret betyr det som er innvendig i russebilen. Her finnes det mange muligheter i interiøret på russevanen. Det er vanlig å trekke om setene til den fargen og stilen man ønsker, sette inn høyttalere, detaljer, røykmaskin og lyseffekter. 

Eksteriøret er det som er på utsiden. På eksteriøret er det vanligste å male bilen i den fargen russen har på buksen, så pyntes den med russelogo, sponsorer og navneliste. Noen russegrupper bruker også eksteriøret til å takke foreldre eller andre som har stilt opp frem til russetiden.

Husk at det er kun fantasien som setter en stopper for hva som er mulig, og her er det mulig å gjøre mye kreativt!

Hvordan tjene penger til russebil

Dugnader er noe de aller fleste russ gjennomfører før russetiden. Den mest populære dugnaden er dorulldugnad, tørkerulldugnad, kake dugnad og dugnad med sokker. Doruller er et lettsolgt produkt og det gruppene tjener mest penger på. 

Arbeidsdugnader er når dere fysisk jobber på et event, konsert eller lignende. Vanligvis får man timebetalt eller en totalsum for hele jobben. Den enkleste måten å få arbeidsdugnader på er å spørre familie og bekjente om de trenger hjelp til noe, eller vet om noen de kjenner som trenger bistand.

Les også: Hvordan funker en dugnad?

Hvordan skaffe sponsor til russebil

Så hvem sponser russebil og russevan? Hør med tidligere kull hvilke bedrifter de ble sponset av, ta kontakt med dem og hør om de ønsker å sponse dere også. For å få inn penger gjennom lokale sponsorer må man i mange tilfeller være villig til å løfte opp telefonrøret og ringe rundt. Hvis dere gjør dette sammen som en gruppe er det en fin måte å sammensveise gruppen.

Dugnadsiden sponser flere russebiler og russevans, hvor det er mulig å få klistremerker, hodebånd, banner, penger og andre ting sponset.  

Dersom man har fordelt roller på vanen og det ikke er en sponsorsjef er det som regel vansjefen sin oppgave å finne sponsorer. Det kan være alt fra dugnadsaktører, foreldre og lokale bedrifter som stiller opp med en pengespons.

Sjåfør i russetiden

Det vanligste når det kommer til sjåfør i russetiden er at man fordeler ansvaret på alle medlemmene på russegruppen. Alle som er 18 år burde ta førerkort før russetiden for å fordele ansvaret. Den som kjører kan selvsagt ikke drikke alkohol, og disse dagene blir derfor mindre spennende. De som ikke har førerkort burde derfor eksempel betale bensinen eller noe lignende for å kompensere så det blir rettferdig.

Noen russegrupper spør også foreldre, russ på andre grupper, venner, søsken eller medruss om de vil kjøre for dem. Husk at sjåføren også tar en plass så dere har plass til alle.

Hvis man leier inn en sjåfør pleier dette å ligge mellom 5 000 kr og 15 000 kr hele russetiden, eller rundt 200 - 500 kr per gang. Det er viktig å huske at sjåføren må ha 2 hviledager i russetiden. Dersom vanen kan kjøres på vanlig førerkort setter hviledagene sjeldent en stopper for rullingen så lenge noen på gruppen har lappen.

Dekknavn, konsept og russelogo

Russ som har van eller bil har som regel dekknavn og konsept. Dekknavnet er gjerne noe som gruppen kommer på når de danner gruppen og har normalt en rød tråd til konseptnavnet. På russebiler.no er det en navnegenerator som lager forskjellige russenavn. Konsept er det gruppene slipper når russetiden starter. Bilen og vanen er sparayet i tråd med konseptet og navnet på gruppen. Les mer om de forskjellige navnene på russegrupper her.

Det er vanlig å ha en russelogo til både dekknavn og konsept. Dugnadsiden samarbeider med Prouder som er Norges største på russelogo. De er et team med russelogo designere som har laget over 2.000 russelogoer og holdt på siden 2010.

Russedress og klær

Russegenser, hodebånd, russejakke, russebukse er et must til russetiden. Det er vanlig å ha russegenser (hoodie eller zip) og hodebånd til hvert slipp, og til russetiden kjøper man gjerne en russejakke også. Det blir stadig flere klesleverandører på markedet, og Russedress er den mest kjente leverandøren som har et stort utvalg. De selger både grunnpakken og spesiallagde klær med egen russelogo.

Kåringer

Det kan være flere kåringer i russetiden. Noen skoler har egne skolekåringer, og visse områder kan ha en kåring for en region. Flere russetreff har også kåringer. På Landstreff Stavanger har de et eget området som heter "vanland" hvor mellom 500 og 600 vans, russebiler og minibusser parkert. Her er det ulike kåringer hvor man blant annet kan vinne årets eksteriør, årets interiør, årets lyd og lys. Den gjeveste kåringene en van kan vinne er årets van.

Les mer om russegruppen fra Arendal som skilte seg ut både på interiøret og eksteriøret

Hva slags dopapir tilbyr dere?

Vi tilbyd DS dopapir, som er 100 % nyfiber, 3 lags mykt papir.

Hva er sokkene laget av?

Alle våre sokker er laget av 55 % bomull, 40 % polyester og 5 % elastan.

Kan tennbrikettene brukes ved matlaging?

Tennbrikettene våre kan trygt brukes til fyring av bål, grill eller pizzaovn i forbindelse med matlaging. De testes årlig i forhold til EN1860-3.

Hvorfor har man dugnad?

Det vanligste er å ha dugnad for å samle inn penger til et felles formål. Eksempel klassetur, turnering med idrettslaget, russefeiring o.l.

Kom i gang i dag

Det er enkelt å komme i gang, og vi hjelper deg hele veien. Hvis du ønsker å prate med oss om muligheter kan du fylle inn skjemaet, så kontakter vi deg så snart som mulig.

Gå til bestilling ➔