Russebuss

Russebuss

En russebuss er som regel en rutebuss som er totalrenovert til en partybuss med lyd, lys og spesialeffekter tilpasset russebussens navn. Russebussen brukes til fest og rulling i hele russetiden og mange busser kjemper om å vinne gjeve kåringer på forskjellige landstreff. 

Hva er viktig å tenke på

Det er mange ting å tenke på når man skal kjøpe, bygge, fikse og rulle med bussen. Skal dere kjøpe eller skal dere leie russebuss? Hvor mange medlemmer skal dere være? Skal dere være satsebuss eller rullebuss? Hva skal dere hete? Og så videre... I denne artikkelen skal vi se på de vanligste og viktigste punktene å tenke på dersom man vurderer å skaffe seg en russebuss og være bussruss.

Hvordan komme i gang

I store deler av landet er det vanlig at bussrussen starter å planlegge russetid og buss i løpet av 1. klasse på videregående. Den første perioden blir brukt på å finne medlemmene som skal være med på bussen og til å starte med dugnader. Det er smart å bruke god tid på å snakke med dugnadsleverandører, klesleverandører, bussleverandører og andre samarbeidspartnere for å få en oversikt over hva ting koster og hva gruppen skal ha i budsjett.

Hvor mange kan man være

Det finnes ingen fasit svar på hvor mange man kan være på en russebuss og det er opp til en hver gruppe. Det vanligste er å være rundt 25 personer, men det er noen busser som er under 20 og over 30 personer. Det er et begrenset antall sitteplasser i en russebuss avhengig av antall meter bussen er og hvor mye lyd og lys, detaljer og effekter som skal være i bussen. I en 12 meter lang buss er det som regel plass til ca 24 plasser, i en 15 meter er det som regel ca 28 plasser. Noen grupper velger å ha like mange medlemmer som det er sitteplasser på bussen, mens noen grupper velger å ha færre eller fler.

Når man danner gruppen har man gjerne tenkt på hvor mange man ønsker å være på russegruppen og hvem man vil være på gruppe sammen med. Det er også viktig at alle medlemmene selv ønsker å være bussruss og har økonomien som kreves. Når man er på russebuss krever det også stor innsats fra alle i russegruppen sammenlignet med andre type russegrupper. 

Når dere skal vurdere nye medlemmer kan det være fornuftig å bruke tid på å bli kjent med hverandre. Under denne tiden må dere sørge for at de nye medlemmene blir inkludert på fester og sosiale sammenhenger så dere får blitt ordentlig kjent.

Les også: Internkontrakt for russ

Roller og avgjørelser

På en russebuss er det vanlig å ha et styre. Et styre er også påkrevd i eksempel aksjeselskap (AS) og funker i praksis på en samme måte. Et styre består av sjefene i gruppen og de har forskjellige ansvarsområder. De vanligste rollene er: bussjef, dugnadsjef, økonomisjef, PR-sjef, sponsorsjef og rullesjef. Russ som sitter i styret kan få en god erfaring, og vi anbefaler å sette opp dette på CVen når dere søker jobber. Det viser et positivt engasjement. 

Det er vanlig å velge deler av styret når man lager en russegruppe, og det er ingen hastverk å velge roller som ikke er avgjørende å ha noen til nå. Da er det bedre å være tålmodig og vente og se hvem som engasjerer seg og fortjener de ulike rollene. Når man velger hvem som skal sitte i styret er det vanlig å ha et demokratisk valg hvor flertallet bestemmer. Det kan være smart med antonym valg for å unngå konflikter. I noen grupper har også sjefene et gitt antall vetorett stemmer som vil si at de kan overstyre et resultat. 

Les også: Hvilken roller man har på en russegruppe

Internkontrakt

Et av de beste tipsene på en russebuss er å skrive internkontrakter mellom medlemmene så tidlig som mulig. En internkontrakt er en juridisk kontrakt for å fordele risiko og som kartlegger alt det økonomiske på en russegruppe. I internkontrakten er det viktig å kartlegge ulike senarioer, og da spesielt worst case senario. Eksempel hva skjer om noen på russebussen trekker seg? Hva skjer om noen på russegruppen blir kastet ut? Hva skal til for å bli kastet ut? Hva gjør man med pengene som blir innbetalt hvis noen blir kastet ut og hva gjør man med penger som er til overs etter russetiden? Alle disse tingene blir kartlagt og avtalt i en internkontrakt. Dersom medlemmene er under 18 år er det vanlig at foresatte signerer på vegne av medlemmene frem til de er myndige.

Les også: Internkontrakt til russ

Budsjett

For å ha kontroll på økonomien og oversikt over hvordan alle medlemmene ligger an med tanke på innbetalinger til russebussen er man avhengig av å ha et budsjett. Noe av det første en russebuss burde gjøre er å velge en eller helst to økonomisjefer som tar ekstra ansvar på det økonomiske.

Som regel sliter de fleste gruppene med å vite hva de skal ha i budsjett da man ikke vet hva alt koster. Økonomisjefen(e) lager en oversikt over dette og tar det opp på neste bussmøte. Da er det enklere å bli enig om hva man skal fokusere på, om man skal satse, hva alle på gruppen er komfortabel med å bruke og hvordan gruppen skal få inn pengene. 

Innbetalinger er noe alle bussene gjør, men hvordan de setter det opp er forskjellig fra gruppe til gruppe. Det vanligste er å starte med litt lavere innbetalings beløp og øke dette nærmere russetiden. I løpet av denne perioden har gruppen gjerne gjennomført flere dugnader og mange har også fått jobber. 

Video: NRK gir inspo til budsjett til russebuss

Hvor mye koster en russebuss

Det er opp til dere hvilket budsjett dere selv ønsker, her er det ingen fasit. I media hører man vanligvis kun om de dyreste bussene med budsjett i millionklassen. Dette er langt i fra normalen. Det er vanskelig å si hvor mye en russebuss koster da det er mange forskjellige kostnader forbundet med bussen og hvilken kvalitet og standard som er på bussen når man overtar den. 

Eksempel på priser:
Selve bussen koster mellom 200 000,- og 400 000 kr. Sidestilte busser koster ofte mer.
Sidestilte busser koster vanligvis 400 000 kr +
Interiør er ca. 100 000 kr
Graffiti ligger mellom 40 og 80 000 kr
Lyd og lys er ca. 80.000 - 200 000 kr
Setetrekk ligger mellom 40.00 og 70 000 kr
Til EU-kontroll og reparasjoner burde man sette av rundt 100 000 kr

Hvordan tjene penger til russetiden

Den vanligste måten for en russegruppe å få inn penger på er gjennom innbetalinger, sponsorer og dugnader. Det er sterkt anbefalt å ha faste innbetalinger ofte, enn få store. Dette gir dere også raskt indikasjon på hvem som faktisk har råd til å være med på bussen og ikke. Økonomisjefen(e) burde sette opp et forslag til innbetaling etter budsjettet er godkjent av russegruppen. 

Dugnader er en av de viktigste inntektskildene for alle russegrupper så gjennomfør dugnad med god fortjeneste. Det er mange forskjellige dugnader å velge mellom, og de klassiske salgsdugnadene er dorull og tørkeruller, tennbrikettdugnad og sokkedugnad. Dette er enkle dugnader å gjennomføre som også gir en høy fortjeneste. Det er også noen russegrupper som har arbeidsdugnader. Mange dugnadsaktører tilbyr også gode sponsoravtaler hvor man kan få mye spons, for eksempel hodebånd, stickers, logo og banner. Dette er ting de fleste gruppene skal ha og som kan spare gruppen for kostnader. Mange busser kontakter også lokale bedrifter og bedriftene foreldrene jobber i, for å høre om de interessert i å ha logoen på bussen mot et avtalt beløp. Når det kommer til eksterne sponsorer er det vanlig å få produkter mot reklame eller lignende. Det er veldig få russegrupper som får pengespons.

Ler også: Hvordan funker en dugnad?

Kjøpe russebuss

Det er vanlig å kjøpe en buss fra de som var russ forrige år. Da overtar man bussen gjerne kort tid etter russetiden og kan starte byggeprosessen med en gang. Noen kjøper også en rutebuss med ønske om å bygge den om selv, men før man gjør det bør man vite at det er personer/foreldre/andre i gruppen med god nok kunnskap og erfaring. De siste årene har det blitt mer vanlig å kjøpe busser fra leverandører i russebransjen. Da kan få en ferdig EU godkjent buss levert i tide til rulling totalt renovert etter deres ønsker. Russehjelpen er Norges største nettside for russ hvor man finner mange russebuss, russebil og russevan til salgs

Se videoe fra Russebuss sine siste råeste russebuss prosjekter!

Leie russebuss

De siste årene har etterspørselen av leiebussen eksplodert og det finner noen leverandører av komplette busser som konkurrere om å ha gode betingelser og de beste samarbeidspartnerne. Valg av leverandør for leie av russebuss skal vurderes på lik linje som ved kjøp av buss. Det er viktig å bruke god tid til å finne en leverandør som kan gi dere det som er viktig for dere med bussen og i russetiden til den prisen dere har budsjetter.

Dersom dere skal leie en buss er det sterkt anbefalt å gjøre god research på hvem dere leier fra. Vi anbefaler at dere søker opp selskapet på proff.no. Inkluder foreldrene deres så dere tar det tryggeste valget. Vi vil sterkt anbefale dere å holde dere unna aktører med ingen eller veldig lav omsetning samt selskaper med underskudd. Dugnadsiden samarbeider med Russebuss som er Norges største og tryggeste leverandør på kjøpe og leie russebuss.

Leie russebuss eller kjøpe russebuss?

De fleste russebusser står ofte ovenfor det store spørsmålet: skal vi kjøpe en russebuss eller skal vi leie en russebuss? Her er det ingen fasit og dere må selv avgjøre hva som er best for dere. Det finnes mange fordeler og ulemper både med leie og kjøpe, og det er ingen åpenbare valg. Dette burde dere diskutere godt og ta en felles avgjørelse om. Oversikten under har vi fått fra Russebuss.no

Kjøpe russebuss

 • Gruppen bestemmer farge og trekk på setene helt selv så fremt leverandøren har stoffet

 • Gruppen kan (og vil) selge bussen etter russetiden

 • Gruppen har ikke noe erstatningsansvar overfor Russebuss på selve bussen

 • Det er ikke inkludert forsikring i tilbudet

 • Det er ikke rullegaranti på bussen

 • Det er ikke inkludert aggregat i tilbudet

 • Det er ikke inkludert grunning av bussen før spraying i tilbudet

Leie russebuss

 • Det er inkludert ansvarsforsikring i tilbudet

 • Det er rullegaranti på russebussen de leier

 • Det er inkludert aggregat i tilbudet

 • Det er inkludert grunning av bussen før spraying tilbudet

 • Gruppen kan ikke velge farge på setene helt selv

 • Russegruppen leverer inn bussen etter russetiden

 • Gruppen må erstatte skader på bussen, som ikke går under “normal slitasje”

Likheter ved kjøp og leie

 • Leverandør står for innkjøpet av bussen

 • Leverandør står for alt av godkjenninger hos SVV osv

 • Bussen totalrenoveres fra en rutebuss

 • Graffiti er inkludert i tilbudet

 • Leie av lyd og lys er inkludert i tilbudet

 • Service telefon hvor noen er tilgjengelig 24/7 om det oppstår problemer med bussen

 • Det er standardpakke og satsepakke på bussene (gruppen velger)

 • Gruppen prosjekterer (designer) bussen sammen med en representant fra leverandøren

 • Muligheter for å oppgradere utelys og utelyd 

Kåringer

I mange år har kåringene vært høydepunktet for mange russegrupper og spesielt bussruss. Det finner lokale kåringer og nasjonale kåringer som feks Landstreff Stavanger (LS), Landstreff Lillehammer og Landstreff Fredriksten. Kåringene de fleste ønsker å vinne er årets buss, årets konsept, årets lyd, årets lyd, årets interiør, ringenes herre og årets rigg. Høvik Hørsel har en egen kåring hvor de kårer årets hjemmesnekk.

Russebuss sjåfør

Det er veldig viktig å finne en god russebuss sjåfør som har erfaring med å kjøre russegrupper og som tidligere russ anbefaler å bruke. Det er mange grupper på Facebook hvor man finner sjåfører, men vær obs! Det er mange useriøse sjåfører, så det kan være smart å ta et intervju med sjåførene man vurderer. Her kan det også være greit å ha med noen foreldre, de har gjerne andre spørsmål og tanker på hvem som burde være sjåfør enn det russen selv har. 

En sjåfør koster mellom 30 000 kr og 70 000 kr, det er vanlig at sjåføren også får dekket mat under rulling. Dette kan løses på forskjellige måter, men det enkleste er å sette et fast budsjett på feks 100-200,- også velger sjåføren selv hva han vil kjøpe. Det finnes restriksjoner på hvor mye en sjåfør kan kjøre, så bli enig med gruppen på forhånd hvilke dager det skal være.

Teaser, dekknavn og konsept

I russetiden har gruppene det som kalles konseptnavn. Dette er det siste navnet til gruppen og det er dette som vises på russebussen både på graffitien og interiøret i bussen og på alle klær som blir brukt i russetiden. Noen steder er det vanlig å ha teaser, dekk og konsept, mens andre steder har de kun dekknavn og konsept. Dekknavn og konsept er gjerne innenfor samme tema eller kategori, mens teasernavnet ofte noe helt tilfeldig. Les om de forskjellige navn på russegrupper her.

Trenger dere tips til russebuss navn les også: Tips til russenavn

Hva er viktig å passe seg for

Det er mange ting å tenke på når man skal være med på en russegruppe. Er det en ting alle grupper bør passe seg for er det useriøse leverandører. Prinsippene gjelder for alle leverandører i russebransjen. Husk at alle ønsker dere som kunde, men dersom en leverandør lover gull og grønne skoger, er det som regel for godt til å være sant. 

Noen leverandører tilbyr også alt i samme firma. Om det er noe som passer for deres gruppe er noe dere må avgjøre selv på bussmøter, men hvis man ser på hvilke leverandører som har holdt på lengst og er det de som er mest profesjonelle i bransjen de som spesialiserer seg på? 

Her kan dere lese mer om hvordan velge en trygg dugnadsaktør.

Når ruller man

Når man starter å rulle varierer fra sted til sted, men det er vanlig å ha første rulling mellom 10. og 20. April. Siste rulling er natt til 17. mai. Natt til 18. mai er det vanlig at de som hadde bussen året før å låne bussen til rulling, dette kalles "kramperulling". Sjåføren kan kun kjøre i 8 timer pr gang, så de fleste starter å rulle i 23-tiden til 07.00. 

Rullesjefen har ansvaret for rullingen og det er en rolle som rulleres blant noen av medlemmene på bussen. Rullesjefen sine oppgaver er å passe på at alle som skal være med på rulling den dagen er tilstede, og teller opp etter hvert stopp. De har også ansvaret for å snakke med politiet eller andre som kommer i kontakt med bussen, og de setter opp dagens rute med sjåføren. 

Interiør

Interiør er alt innvendig i bussen, sittegrupper, lounge, bar, dansegulv, detaljer, møbler, bilder og alt annet det er mulig putte inn i bussen. Det finnes uendelig med valg i alle kategoriene og det er ikke alltid lett å bestemme seg. Det kan være smart å bestemme seg for et tema som henger sammen med konseptnavnet. Noen grupper har graffiti på innsiden av bussen, det er også vanlig med tapet, folie og parkett. Valgene er uendelig og her burde dere diskutere før dere bestemmer dere.

Eksteriør

Eksteriør er utsiden av russebussen og er enten graffiti eller folie. Graffiti er det mest populære valget i dag, mens folie på russebussen var populært i eldre dager. Det er mye å tenke på når man skal designe og spraye bussen. Det er mange forskjellige graffiti-artister å velge mellom, så det er smart å finne en som er god på den stilen dere ønsker. 

Om hovedfokuset er mennesker eller figurer er det smart å snakke med artister som er eksperter på det området og dersom man ønsker andre elementer i designet må man kanskje snakke med noen andre artister. Flere av bussleverandørene har mange designere de samarbeider med som er eksperter på alle områder og elementer, så det skal ikke være vanskelig å finne rett artist. 

Det vanligste er å kontakte en profesjonell leverandør som fikser graffiti til russebusser.

Lyd og lys

Lyd og lys er det de fleste bussene velger å satse på, da det er ofte lyd og lys som avgjør stemningen på rulling. Valgene er uendelig mange og for å finne den riktig lyd/lys pakken er det viktig å utforske mange leverandører og dra på lydprøver. 

Det kan være vanskelig å budsjettere lyd og lys da prisene stekker seg fra rundt 50 000,- og helt opp til 500 000,-. Det øverste prissjiktet kommer dersom man ønsker seg topp pakken på både lyd og lys, og om man også skal ha uteanlegg eller rigg. 

Det er vanlig å ha mange høyttalere i bussen og hvis man velger en god bussleverandør, får man også designet bussen med utgangspunkt i hvor mange høyttalere man ønsker å ha. Det kan være vanskelig å vite om man skal kjøpe eller leie anlegg, men det vanligste er å leie. Når det kommer til lys finnes det mange forskjellige valg, lasere, strober, LED scanner, moving heads, UV lys og røykmaskin. 

På landstreff er det noen busser som setter opp rigger og det er vanligvis bussene i Oslo-området som gjør dette. De som har rigg er gjerne bussene som ønsker mer oppmerksomhet og som virkelig vil vise fram bussen sin. Det er som regel rundt seks busser som rigges og de står i en sirkel med en scene i midten, også kalt buss-scene. Før man bestemmer seg for om man skal ha rigg eller ikke, tar man et møte med det landstreffet man skal på for å diskutere hvordan årets rigg vil være. Prisen på rigg er helt avhengig av hvor mye høyttalere og opplegg man ønsker, men for selve plassen på landstreffet koster det rundt 30 000,-

Les mer om lyd og lys hos vår samarbeidspartner russebuss.no

Leverandører komplette busser

Det finnes flere leverandører av komplette busser, Dugnadsiden sin samarbeidspartner er Russebuss og de har jobbet på over 150 busser siden 2017 og har på kort tid blitt en av de største aktørene i bransjen med gode samarbeidspartnere, tilbud og kampanjer til russ.

Det som er viktig å tenke på når man skal velge en leverandør av busser er hvem som jobber i selskapet, hva er kompetansen til de som bygger bussene, hvilken standard har det vært på tidligere busser og hvilke erfaringer har andre grupper med leverandørene. Snakk med så mange som mulig om de forskjellige leverandørene for å få det beste inntrykket av selskapet dere vurderer å bruke.

Klær  

Klær er en viktig del av russetiden for russevans og konseptgrupper, men det er som regel de på bussruss som bestiller de største pakkene med flest gensere, parkaser, jakker, hoodies, hodebånd og andre ting. Det varierer fra gruppe til gruppe hvor mange av hvert plagg medlemmene kjøper, men det er vanlig med 2-3 gensere pr slipp. Når man velger leverandør av klær er det viktig å finne ut hvordan kvaliteten på trykket og selve tekstilet er. Russedress er den største aktøren på markedet og har lang erfaring.

Russelogo og russenavn

En russelogo er noe de aller fleste russegruppene har uavhengig om de er på en buss, van eller konseptgruppe. For de fleste bussene er det veldig viktig med en bra russelogo som beskriver det gruppen ønsker å formidle.

Det varierer fra området til området om det vanlig med teasernavn, men dekk og konsept er noe de alle bussene har. Mange ønsker å ha en rød tråd fra dekknavnet til konseptnavnet, og ettersom konseptet er det som sprayes på bussen er viktig å ha en god logo og tema som gjør jobben for graffiti-artisten enklere. 

Russegruppene blir enige om russenavn på bussmøtene og navnet er gjerne noe gruppen identifiserer seg med. Mange blir kjente med russenavnene sine og har populære Instagram og Facebook profiler.

Hvordan gjøre det billigst mulig

Pris er relativt og det som er billig for noen kan være veldig dyrt for andre. Det er derfor vanskelig å skrive en guide til "hvordan gjøre det billigst mulig", men det er enkelte ting på en buss en gruppe kan spare penger på. Den beste måten å spare penger på er å se hvem som er nettverket til gruppen. Kjenner noen en bussjåfør, graffiti-artist, håndverkere, elektrikere osv. 

Dersom gruppen ikke har noe i mot å gjøre en stor del av jobben selv, kan de spare mye penger på den innvendige byggingen. Her kan det være smart å dra til forskjellige trelastforretninger, som feks XL bygg og Maxbo. Det er også mye gruppen kan gjøre selv utvendig som ikke trenger å gå på bekostning av kvaliteten. Har man kontakter som driver med lyd og lys, kan man være heldig og få rabatter på det også. 

Det viktigste i jakten på å gjøre det så billig som mulig er å være streng med budsjettene man setter seg, finne alternative løsninger og være åpen for at man ikke alltid kan få alt man drømmer om.

Hva er en russebuss?

En russebuss er som regel en rutebuss som er totalrenovert til en partybuss med lyd, lys og spesialeffekter tilpasset russebussens navn.

Hvor mye koster en sjåfør til russetiden?

En sjåfør koster mellom 30 000 kr og 70 000 kr.

Hvor får man klær til russetiden?

Russedress er det største på russeklær for russebusser.

Hvor får man logo til russebusser?

Prouder har laget russelogoer til russebusser siden 2010.

Kom i gang i dag

Det er enkelt å komme i gang, og vi hjelper deg hele veien. Hvis du ønsker å prate med oss om muligheter kan du fylle inn skjemaet, så kontakter vi deg så snart som mulig.

Gå til bestilling ➔