Internkontrakt til russ

Internkontrakt til russ

Det er mange ulike ting man skal sette seg inn i når man danner en russegruppe. En av dem er hva en internkontrakt er, hvordan den brukes, hva som skal inneholde og hvorfor man bør ha en.

Hva er en internkontrakt?

Først og fremst er det viktig å vite hva en internkontrakt er. Enkelt forklart er en internkontrakt et sett med regler og retningslinjer for russegruppen som forteller hva det vil si å være et medlem. Det er forståelig at det kan føles veldig rart å skulle skrive en kontrakt med sine nærmeste venner. Likevel anbefales det.

Internkontrakten er til for at dere skal unngå konflikter som for eksempel; hva man er pliktet til å delta på av dugnader, eller hva som er gyldig grunn til å ikke delta. Den bør også inneholde hva medlemmene skal ha i egenandel, hva en kan få bøter for og arbeidsfordelingen på russegruppa.

Les også: Hvilke roller trenger man på en russegruppe.

Hvordan brukes en internkontrakt?

En internkontrakt kan ha mange paragrafer. Kontrakten til en russebuss er mer komplisert og har flere paragrafer enn for eksempel en russebil / russevan eller konseptgruppe. På Russehjelpen vil dere finne tre ulike maler for internkontrakter. 

Internkontrakten er noe av det første en russegruppe bør prioritere å få underskrevet. Det er store summer som knyttes opp mot russetiden, det er derfor veldig smart å ha satte regler fra start til slutt. De fleste russegrupper dannes før flertallet fyller 18 år. Dette gjør at minst en foresatt må skrive under på internkontrakten, for at den skal være gyldig.

Les også: Alt du trenger å vite om et russetid budsjett

Hva skal man ha i en internkontrakt?

Det er opp til enhver gjeng hva som skal være med i en internkontrakt, men det er en del ting som er smart å ha med. Her er noen punkter vi anbefaler russ å inkluderer i internkontrakten.

  • Hvis en velger å trekke seg fra russegruppen, kan ikke vedkommende kreve penger tilbake. Eventuelt at vedkommende får tilbake pengene hvis det er det medlemmene ønsker.

  • Alle medlemmer har ansvar for å holde seg oppdatert på hvilke saker som er behandlet på russemøtene. Referat vil bli tilgjengelig på Facebook-gruppen til russegruppen.

  • Alle medlemmer er pliktet til å stille på møter, dugnader og annet arbeid. Det er kun jobb, skole, familiære arrangementer og sykdom som ansees som gyldige grunner til å ikke delta

  • Ved underskudd, felles gjeld og/eller eventuelle felles erstatningskrav skal dette deles likt alle gruppemedlemmer.

  • Den/de som disponerer russegruppen sin konto skal til enhver tid kunne dokumentere innestående saldo og hvordan uttak fra konto er brukt.

  • Hvis det på grunn av økonomiske problemer eller lignende ikke skulle bli mulig å gjennomføre prosjektet, kan flertall vedta at prosjektet blir løst opp. Felleskontoen vil da bli delt likt mellom gruppemedlemmene.

  • Hvis noen av medlemmene, før eller under russetiden skaper hærverk, skader eller lignende, er vedkommende selv ansvarlig, både økonomisk og juridisk.

  • Medlemmer av russegruppen tar ikke noe ansvar for enkelte medlemmers oppførsel. 

  • Dersom dere har egen Instagram eller Facebook-konto, kan de vurdere å ta med reningslinjer på bruk av kontoene i internkontrakten.

Les også: Tips til russenavn

Hvorfor man skal ha en internkontrakt?

Flere av punktene som er nevnt til nå, kan det hende at russegrupper ser på som en selvfølge. Hvorfor skal russegrupper da ha en internkontrakt? Uansett hvor gode venner man er akkurat nå, er det alltid fint å ta noen forholdsregler. Hvis dere ved formodning skulle ende i en stor krangel, eller i en vanskelig økonomisk situasjon, kommer det godt med å ha en god internkontrakt.

Les også: Hva gjør man hvis russegruppen blir splittet?


Hvem kan ha en internkontrakt?

Alle russegrupper som ønsker å sikre gruppens og medlemmenes interesser bør vurdere å ha en internkontrakt.

Hva skjer om vi ikke har internkontrakt?

Det er ingen krav for russegrupper å ha en internkontrakt, men det kan være smart å ha det for å unngå diskusjoner og splittelser blant medlemmene i fremtiden.

Kom i gang i dag

Det er enkelt å komme i gang, og vi hjelper deg hele veien. Hvis du ønsker å prate med oss om muligheter kan du fylle inn skjemaet, så kontakter vi deg så snart som mulig.

Gå til bestilling ➔