Hva gjør man hvis russegruppen blir splittet?

Hva gjør man hvis russegruppen blir splittet?

Til tross for lyse fremtidsplaner og store ambisjoner for en problemfri reise mot russetiden, er det ikke alle russegrupper som klarer dette sammen. Når en russegruppe splittes kan det oppstå mye frustrasjon og krangling om hva som er rettferdig og ikke. Vi har skrevet noen punkter for å gjøre splittelsen mest mulig smertefri.

Den beste løsningen for alle

En splittelse er ikke en morsom situasjon å være i for noen parter, uavhengig om man ønsket å splittes eller ikke. Derfor er det viktig å oppføre seg ordentlig ovenfor hverandre og prøve så godt man kan å finne den beste løsningen for alle. Men må være innstilt på at man ikke får det akkurat slik man vil og det er viktig å passe på at alle får det litt som de ønsker. Mange grupper har løst dette på samme måte som de løser andre saker, gjennom avstemning. Flertallet bestemmer er som regel en god løsning. Et tips: møt hverandre på midten så langt det lar seg gjøre.

Følg kontrakten

Det er mange ting å tenke på når man danner en russegruppe og en av de viktigste tingene en gruppe kan gjøre i startfasen av et russeprosjekt er å skrive under en internkontrakt. Alle som blir medlem i gruppen på et senere tidspunkt må også skrive under på samme avtale. Dette kommer svært godt med ved en eventuell splittelse. I en internkontrakt står det sort på hvitt hvordan pengene skal fordeles. De fleste gruppene har i perioden før de splittes kun inntekter gjennom dugnader og det er ofte penger som er det mest sårbare temaet og dette som skaper mest krangling og uenigheter, derfor er en kontrakt så utrolig viktig.

Les mer om Internkontrakt for russ

Nye muligheter

Det er ikke verdens undergang om gruppen splittes og man kan se på det som at man har fått en ny mulighet til å gjøre det riktig. Når en russebuss splittes er det ofte noen som ønsker å fortsette planleggingen. Denne andelen av gruppen bør holde sammen og fortsette der man slapp. Mulighetene som finnes da er å slå seg sammen med en annen mindre gruppe, jobbe videre med russebuss prosjektet eller gå over til å blir en konseptgruppe, eller forbli en liten gruppe, kanskje en russevan eller russebil. De fra den opprinnelige gruppen som ikke ønsker å være med videre på den nye gruppen finner andre russebusser, russevans eller russe konseptgrupper som passer bedre for dem.

Les også: Alt om russetiden

Lære av tidligere feil

Når man først har vært gjennom en splittelse lærer man på den harde måten, og all lærdom er det viktig å ta med seg videre. I tillegg sitter man ofte igjen med en kjip erfaring så man prøver så godt man kan slik at det ikke skjer igjen. Det viktigste er å ha en kontrakt, og at alle medlemmer skriver under denne med en gang de blir en del av russegruppen. For å unngå at gruppen splittes på nytt er det veldig viktig å avdekke ønskene og behovene til alle på gruppen og bli enige om hva russegruppen skal satse på. Her er det smart å la alle komme til ordet, sørg for at alle medlemmene er inkludert i prosessen og jobb for å bli en god og sammensveiset gruppe.

Kom i gang i dag

Det er enkelt å komme i gang, og vi hjelper deg hele veien. Hvis du ønsker å prate med oss om muligheter kan du fylle inn skjemaet, så kontakter vi deg så snart som mulig.

Gå til bestilling ➔