Bestilling av sponsorprodukter

Dette er for bestilling av spons som Dugnadsiden skylder din gruppe. Dere må ha gjennomført pakken deres for å få sponsen som står i avtalen. Det er viktig at dere bestiller nøyaktig det som er i henhold til avtalen, både hvilke type produkter og antall. Dersom dere bestiller mer enn det som står i avtalen, vil dere få faktura på det som er ekstra etter prisene som nevnt på denne siden. Frakt er ikke inkludert og må betales ved bestilling.